Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Nedir?

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince en az 1 (bir) çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

İLKYARDIM OSGB olarak biz deneyimli uzman kadromuz ile iş yerlerinde risk değerlendirme ekipleri oluşturarak bu ekiplerin eğitilmesi ve bunlarla beraber tedbirlerin tespit edilerek risk değerlendirme raporları hazırlamaktayız.

İş yeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığı iş yeri risk haritası çıkarılarak tespit edilir ve risk analizi metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilir

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!