Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve OSGB lerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan sağlık personelidir.

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

İşyeri hemşiresi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten kişidir.

İşyeri Hemşiresi

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

İşyeri Hemşiresi yani Diğer Sağlık Personeli olma şartları İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

İşyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle işyeri hemşireliği eğitimi sertifika programına katılıp başarı ile bitirmek gereklidir. Bu eğitime katılabilmek için hemşire, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni veya Sağlık Memuru olmak şarttır.

İşyeri hemşireliği eğitimini verecek kurumlar ve kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır.

İşyeri hemşireliği eğitimi tamamlayan ve eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından İşyeri Hemşireliği yani Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

İşyeri hemşiresi işyerlerinde mutlaka işyeri hekimi ile beraber çalışır. Çalışanların işe giriş veya periyodik sağlık muayeneleri yapılırken işyeri hekimine yardımcı olurlar.

İşyeri hemşireleri genel olarak işyeri hekiminin vakit ayıramadığı evrak takibi ve dokümantasyon faaliyetlerini takip ederler. Çalışanların muayene ve gerekiyorsa aşı tarihlerini, iş sağlığı ve hijyen ile ilgili eğitimlerini takip ederler.

İşyeri hekiminin yaptığı bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında eğitim dokümanları ve diğer işlemleri yürütürler.

İşyerinde bulunan revir veya ilkyardım odasının temizliği ve düzenini takip eder, kullanılan malzemelerin bakım ve temizliğini yaparlar. Ayrıca eksilen malzemelerin tedarik edilmesine de yardımcı olurlar.

İşyeri hemşirelerinin sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışmaları zorunludur. Çok tehlikeli işyerleri inşaatlar, metal ve maden sanayi işletmeleri, kimyasal madde üretim tesisleri gibi işyerleridir. Ancak bu işyerlerinde de tam zamanlı bir işyeri hekimi çalışıyosa işyeri hemşiresi çalıştırmak zorunlu değildir.

Ancak çalışan sayısı fazla olan çok tehlikeli işyerlerinde sağlık faaliyetleri ve kaza vb. olaylar yoğun olarak yaşanır. Bu nedenle bu tür işyerleri mutlaka işyeri hemşiresi görevlendirirler.

İşyeri hemşireleri işyerinin çalışan sayısına göre görev yaparlar. Çalışan sayısı 10-49 arası olan işyerlerinde kişi başı ayda en az 10 dakika, çalışan sayısı 50-249 olan işyerlerinde kişi başı ayda en az 15 dakika ve çalışan sayısı 250’den fazla olan işyerlerinde kişi  başı ayda en az 20 dakika görev yaparlar.

İşyeri hemşireleri bu süreler göz önünde bulundurularak birden fazla sayıda işyeri ile sözleşme yapabilirler.

İşyeri hemşireleri, sanayi işletmelerinin çok olduğu bölgelerde veya osgb firmalarında iş imkanına sahiptirler.

Diğer Sağlık Personeli Hizmet Süresi Hesaplama

Çalışan Sayınız:
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Uzman (Dakika) Hekim (Dakika) DSP* (Dakika)

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!